Дума Описание
лап междум. Уподобява лапване. Взе месото и лап — изяде го.