Дума Описание
ланолин само ед. Жълтеникаво маслоподобно вещество, получено от овча вълна, използвано в медицината, козметиката. // прил. ланолинов, ланолинова, ланолиново, мн. ланолинови. Ланолинов крем. Ланолиново производство.