Дума Описание
лангуста мн. лангусти, ж. Род висши морски раци с дължина до 75 см и вкусно месо.