Дума Описание
ламя мн. лами, ж. 1. Митично същество — чудовище с няколко глави и змийско тяло, покрито с люспи, обикн. алчно, ненаситно. 2. Прен. Разг. Лаком, ненаситен човек. Каква ламя, изяде всичко по масата!