Дума Описание
ламперия само ед. Облицовка на вътрешни стени с дърво или други материали за защита или украса. Чамова ламперия.