Дума Описание
лампа мн. лампи, ж. 1. Уред за осветление чрез нагряване или горене. Електрическа лампа. Газена лампа. 2. Уред за нагряване. Спиртна лампа. 3. Радиотехнически детайл, радиолампа. Телевизор с лампи. // същ. умал. лампичка, мн. лампички, ж.