Дума Описание
ламбада само ед. Бразилски танц по двойки.