Дума Описание
лалугер мн. лалугери, (два) лалугера, м. Полски гризач, на вид подобен на плъх, който живее в дупки в земята и вреди на посевите. • Гледам като лалугер. Разг. Показвам се малко от някъде, гледам, готов да се скрия веднага. • Крия се като лалугер. Разг. Не обичам да ходя сред хора, да общувам с хора, прекарвам времето си вкъщи.