Дума Описание
лакът лакътят, лакътя, мн. лакти, (два) лакътя, м. 1. Външната страна на средната става на ръката. Боли ме лакътят. Слаби лакти. 2. Част от ръкава на дреха, която приляга на това място. Протрил си е лактите. Пуловерът има дупки на лактите. 3. Мярка за дължина — аршин. // прил. лакътен, лакътна, лакътно, мн. лакътни. Лакътна става.