Дума Описание
лакто Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до мляко, напр. лактоглобулин, лактометър, лактоскоп.