Дума Описание
лаконичен лаконична, лаконично, мн. лаконични, прил. 1. Който се отличава с краткост, немногословност и изразителност. Лаконично изказване. 2. Разг. Който излага мислите си кратко, немногословно. Беше лаконичен в изказването си на с?,бранието. В похвалите е много лаконичен. // същ. лаконичност, лаконичността, ж. Голяма лаконйчност. Липсва ми лаконйчност.