Дума Описание
лакомство мн. лакомства, ср. Обикн. мн. Вкусни неща за ядене, обикн. сладкиши.