Дума Описание
лаком лакома, лакомо, мн. лакоми, прил. 1. Който по природа яде много. Лакомо дете. Лакомо коте. 2. Прен. Алчен, ненаситен. Лаком за пари. Лаком за работа. // същ. лакомия, ж.