Дума Описание
лакмус само ед. 1. Спец. В химията — багрилно вещество, добивано от лишеи, което с промяна на цвета си служи за определяне на вида химическа реакция — кисел или основен. 2. Прен. Всяка проява или явление в обществения живот, които показват, разкриват нещо скрито. Лакмус за икономиката. // прил. лакмусов, лакмусова, лакмусово, мн. лакмусови. • Лакмусова хартия. Хартия, напоена в лакмус.