Дума Описание
лайстна мн. лайстни, ж.1. Метална лента, поставена по дължината на купето на автомобил за по-елегантен вид.2. Метална лента, поставена по рамката на прозорец за уплътняване.3. Всяка метална лента за обточване или уплътняване.