Дума Описание
лайнер мн. лайнери, (два) лайнера, м. 1. Голям океански товаропътнически параход. 2. Голям самолет.