Дума Описание
лайка мн. лайки, ж. 1. Само ед. Тревисто растение от семейство сложноцветни с бели ароматни цветчета. 2. Цветчетата на това растение, използвани в народната медицина и в козметиката. 3. Само ед. Наименование на порода кучета с окраска на бели петна.