Дума Описание
лазя лазиш, мин. ев. лазих, мин. прич. лазил, несв. 1. За насекоми — придвижвам се по повърхност. Мухата лази по масата. 2. За човек — придвижвам се на ръце и крака. Раненият лазеше към окопа. 3. Прен. Изкачвам се бавно, с усилие. Едва лазя по стълбите. Колата лази по стръмнината. 4. Прен. Движа се бавно, незабележимо. Облаците лазят. Мъглата лази надолу. 5. Прен. Пренебр. Държа се раболепно, подчинявам се. Цял живот лази пред началниците. // същ. лазене, ср.