Дума Описание
лазер само ед. Уред за усилване на електромагнитни вълни с голямо приложение в съобщенията за определяне на координати, в медицината и др. // прил. лазерен, лазерна, лазерно, мн. лазерни. Лазерен лъч.