Дума Описание
ладия мн. ладии, ж. Лодка с гребла или с платна. Рибарска ладия.