Дума Описание
лагер мн. лагери, (два) лагера, м. Спец. В техниката - машинна част, която поддържа геометричната ос на движещо или люлеещо се тяло.
лагер мн. лагери, (два) лагера, м. 1. Район извън населено място, където военна част прекарва известно време в палатки или землянки. 2. Място, застроено обикн. с бунгала или палатки, където деца или младежи летуват, както и видът летуване. Край село Равда има студентски лагер. Отивам на лагер. Лагерът трае един месец. 3. Прен. Група от личности, партии, държави, които имат общи белези, положение или интереси. В катедрата се делим на два лагера. По този въпрос в семейството ни има два лагера. Преминавам в лагера на демократическите партии. // прил. лагерен, лагерна, лагерно, мн. лагерни. • Концентрационен лагер. Място за принудително местожителство и труд на мирни хора или военнопленници или на политически неудобни за властта лица.