Дума Описание
лавров лаврова, лаврово, мн. лаврови, прил. Който е от лавър. Лаврово дърво. • Лавров венец. 1. У римляните и гърците — венец от лавър, даван за победа в литературно или ораторско състезание. 2. Награда, прославяне, отличие. Лавровият венец взе една млада актриса.