Дума Описание
лавка мн. лавки, ж. Малко магазинче в училище, казарма, обикн. с обслужване през гише. Има ли закуски на лавката?