Дума Описание
лаборатория мн. лаборатории, ж. 1. Специално обзаведено помещение за технически и научноизследователски опити, за провеждане на медицински анализи, за производство на препарати в малки количества и др. Лаборатория по физика. Химическа лаборатория. 2. Звено към научен институт, завод, болница, предназначено за научноизследователски опити, за контрол на материали и др. Лабораторията се помещава в пет стаи. 3. Прен. Лицата, които работят в такова звено. Трябва да съберем лабораторията. 4. Прен. Сектор, място, където се извършват сложни процеси от една дейност.