Дума Описание
лабораторен лабораторна, лабораторно, мн. лабораторни, прил. 1. Който се отнася до лаборатория. Лабораторно изследване. Лабораторни условия. 2. Който е предназначен за лаборатория. Лабораторно обзавеждане. Лабораторни материали. 3. Прен. Учен, който се занимава предимно с лабораторни изследвания или работи затворено, без връзка с живота. Лабораторен учен.