Дума Описание
лабиринт мн. лабиринти, (два) лабиринта, м. 1. Истор. Сграда с много помещения, от която не може да се излезе. 2. Прен. Сграда или част от сграда с много помещения и коридори, място с пътища, пътеки и др., в които е трудно човек да се ориентира. Тази сграда ми изглежда като лабиринт. Забърках се в лабиринта от улици в центъра на града. 3. Спец. В анатомията — вътрешното устройство на ухото. 4. Прен. Всяко трудно, заплетено положение. Попаднах в лабиринт от проблеми.