Дума Описание
лабилен лабилна, лабилно, мн. лабилни, прил. 1. Който е неустойчив, колеблив. Лабилни контакти. Лабилна нервна система. 2. В техниката — за връзка, съединение — който е подвижен. // същ. лабилност, лабилността, ж.