Дума Описание
ла само ед. 1. Шестият тон от гамата в до-мажор. 2. Нотният знак за този тон в петолинието.