Дума Описание
конгломерат само ед. 1. Спец. В геологията — камък или скала от разнородни минерали, свързани механично. 2. Прен. Съвкупност от механично свързани разнородни предмети, същности. Конгломерат от стилове.