Дума Описание
клечка мн. клечки, ж. 1. Къса тънка пръчка. Събра клечки и запали огън. 2. Къса тънка пръчица с определена функция. Кибритена клечка. Клечка за зъби. 3. Прен. Разг. Много слаб човек. Яде, яде и пак е клечка. // същ. умал. клечица, мн. клечици, ж. • Важна клечка. Човек с високо положение; големец. Баща му бил важна клечка.