Дума Описание
кантонер мн. кантонери, м. Пазач на железопътна линия или шосе.