Дума Описание
кантон мн. кантони, (два) кантона, м. 1. Малка къща край железопътна линия или шосе, в която живее пазач. 2. Административно-териториална единица във Франция и Белгия. 3. Административна област в състава на федеративната република Швейцария.