Дума Описание
кантианство само ед. Спец. Идеалистическо философско учение, създадено от Кант.