Дума Описание
кант кантът, канта, мн. кантове, (два) канта, м. 1. Цветна ивица, с която се обточват шевове или краища на дрехи. Бял панталон с тъмносини кантове. 2. Ивица, лента за обточване; ръб.