Дума Описание
канонически каноническа, каноническо, мн. канонически, прил. Който се отнася до канон или каноник.