Дума Описание
канон мн. канони, (два) канона, м, 1. В християнската религия — установено от църковните отци правило. Черковните канони не му позволяват да се жени. 2. Списък на свещените за християнската религия книги. 3. Прен. Художествени похвати, задължителни за изкуствата в определен период. 4. Спец. В музиката — музикална форма, при която няколко гласа изпълняват последователно една и съща мелодия. 5. Прен. Правило, установено като закон; догма. Морални канони. Каноните на модата. Разрушавам канона. Спазвам каноните.
канон само ед. Спец. В типографията — вид едър печатарски шрифт.