Дума Описание
канкан само ед. Френски вариететен танц с бързо темпо, изпълняван от жени.