Дума Описание
кандидат мн. кандидати, м. 1. Лице, което прави постъпки да бъде избрано или назначено на длъжност, на работа, в учебно заведение и др. Тази година за университета има много кандидати. 2. Лице, което желае женитба с някого. Тя е имала много кандидати, но все не ги е харесвала. • Кандидат на науките. 1. Първа, по-ниска научна степен, присъждана след защита на дисертация. 2. Лицето, което я носи.