Дума Описание
канделабър мн. канделабри, (два) канделабъра, м. Свещник за няколко свещи или електрически лампи.