Дума Описание
кандела само ед. Спец. Във физиката — единица мярка за силата на светлината.