Дума Описание
каната мн. канати, ж. Дъсчена странична част на каросерията на камион или на каруца.