Дума Описание
канавка мн. канавки, ж. Тесен изкоп край път за отводняване. При сблъсъка излетял в канавката.