Дума Описание
камъш само ед. 1. Вид водно растение — тръстика. Край реката растеше камъш. 2. Стъблата на тези растения, които се използват като строителен материал. Таванът на къщата е от камъш.
камъш само ед. 1. Растения от рода на папура и шавара. 2. Стъблата на тези растения, от които се правят кошници, мебели и др. Ще си купя столове от камъш.