Дума Описание
камшик само ед. Род треви с дребни жълти цветове, употребявани в народната медицина. Казаха ми да пия чай от камшик.
камшик мн. камшици, (два) камшика, м. 1. Здрава дълга пръчка със закрепен на единия край тесен ремък, с която се удрят обикн. впрегнати животни. Удрям с камшик. 2. Прен. Насилие, бой, строгост. Децата трябва да се възпитават с камшик. За тях е нужен само камшик. // прил. камшичен, камшична, камшично, мн. камшични.