Дума Описание
камфор само ед. 1. Кристално вещество, получавано от дървесината на специално дърво или по изкуствен път, което намира приложение в химията, в медицината и др. 2. Разтвор на това вещество в спирт или масло.