Дума Описание
камуфлаж само ед. 1. Във военното дело — маскировка на обекти, съоръжения, хора. 2. Прикриване, маскиране за заблуда. Правя камуфлаж. Добрите му обноски са били за камуфлаж. // прил. камуфлажен, камуфлажна, камуфлажно, мн. камуфлажни.