Дума Описание
кампус мн. кампуси, (два) кампуса, м. Територията на учебно заведение, включваща и парк.