Дума Описание
камина мн. камини, ж. 1. Голяма зидана и облицована с плочки печка с открито огнище, използвана за отопление на стая. 2. Зидана и облицована с плочки стайна печка, която може да отоплява две съседни стаи. // прил. каминен, каминна, каминно, мн. каминни.