Дума Описание
камила мн. камили, ж. 1. Едро двукопитно домашно животно, отглеждано в Африка и Азия, с една или две гърбици, дълга шия и малка глава, използвано за превоз, както и за месо, мляко и вълна. 2. Прен. Пренебр. Висока и бавна жена. Жена му е цяла камила. // прил. камилски, камилска, камилско, мн. камилски. • Камилска птица. Щраус.