Дума Описание
камикадзе неизм. 1. Японски летец по време на Втората световна война, извършил сблъскване с вражески самолет, при което се унищожават и двата самолета. 2. Прен. Терористи, които унищожават обекта чрез възпламеняване на взрив, запасан около тялото им. 3. Прен. Всеки човек, решил се съзнателно на вредно за самия него действие.